Vilka vi är

Ansvarig för företagets datasäkerhet och personuppgiftsansvarig (DPO)

Helena Jälthammar

[email protected]

+46736963100

Friggeråker Lundagården

52196 Falköping

Sverige

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

När du fyller i ett kontaktformulär, tillhandahåller oss information direkt, anmäler dig till aktiviteter som företaget bjuder in till samlar vi in de uppgifter vi behöver om dig. Exempelvis är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss hjälper oss att i vår kontakt med dig behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge vi har eller att det krävs en laglig affärsmässig relation.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du alltid kan få tillgång till att ändra, begränsa, skicka eller radera din information. Återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter och ange eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala ändamål.

Från vilka utomstående parter arbetar vi med.

PMV Solutions har anlitat olika tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla bland annat bokföring, IT-tjänster och marknadsföringstjänster. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

KONTAKT

Om du har några frågor gällande denna policy, behandlingen av dina Personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter såsom att begära ett registerutdrag, är du välkommen att kontakta oss.

Helena Jälthammar PMV Solutions

[email protected]

0736963100

Friggeråker, Lundagården

52196 Falköping