Jag hittade den nyinspelade podden "I spåren av Sankt Olav" på Spotify.

Det är Nils Johan Tjärnlund som är programledare.

I detta programmet pratar de om Pilgrimsvandringarna ur en mer turistisk synvinkel och hur den har utvecklat sig kraftigt under de senaste åren.

https://open.spotify.com/episode/0y94KneUOkh0AzMXo...